REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 1.

Rekisterinpitäjä:

Viva Vintage 2924576-5 

www.vivavintage.fi

20240 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Hanna Kulmala

p. 0400 644770

vivakauppias@gmail.com

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri Viva Vintage 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan itse täyttämä lomake, jonka tietoja käytetään vain asiakassuhteen sekä tilausten hoitoon. Tietoja ei siirretä muualle tai luovuteta muuhun käyttöön.

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa, suojauksena rekisterin käyttöoikeuden periaatteet sekä käytön valvonta ja atk-laitteiston fyysinen suojaus.

Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.